Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Basketbalový klub Opava a.s., IČO 25840576, se sídlem Žižkova 2904/8, 747 07 Opava – Předměstí, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 2172 („správce“ nebo „společnost“) je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení“) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů.

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Osobní údaje společnost zpracovává v případech souvisejících s návštěvou internetových stránek bkopava.cz(„internetové stránky) nebo s její činností, tzn. především pokud:
   • jste navštívili internetové stránky;
   • učinili jste v internetovém obchodě na https://fanshop.bkopava.cz/objednávku zboží;
   • přihlásili jste se k odběru obchodních sdělení;
   • jste podnikající fyzickou osobou (např. také hráčem), nebo zaměstnancem právnické osoby, se kterou společnost uzavřela smlouvu jako objednatel nebo dodavatel služeb nebo zboží;
   • jste zaměstnanec společnosti nebo uchazeč o zaměstnání.
 1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů: 

 • Identifikační a adresní údaje:akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, státní příslušnost, sídlo podnikání, IČO, velikost sportovního oblečení a obuvi, případně jiného sportovního vybavení.
 • Elektronické kontaktní údaje:telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa.
 • Další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy:číslo bankovního účtu, výše plateb a jejich historie, případně další obdobné údaje.
 • Další osobní údaje vámi poskytnutéve smlouvě, dodatku, objednávce či v jiných dokumentech, a to včetně pozdějších aktualizací (např. podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy).
 • U zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání zpracovává společnost životopis a údaje potřebné ke zpracování mzdové a daňové agendy.
 1. SOUBORY COOKIES
  • Na internetových stránkách společnost užívá soubory cookies.
  • Cookies jsou krátké textové soubory, které internetové stránky ukládají ve vašem počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se na internetové stránky vrátíte. Soubory cookies společnost používá k zajištění základních funkcí internetových stránek a ke zlepšení uživatelského zážitku.
  • Společnost respektuje vaše soukromí, a proto se můžete rozhodnout některé soubory cookies neakceptovat. Změnu vašich souhlasů můžete kdykoliv upravit v zápatí stránky pomocí odkazu Cookies. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.
  • Na internetových stránkách společnost používá tyto cookies:

 

 • Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, působení filtrů a nákupní proces. Nepožadujeme Váš souhlas s využitím technických cookies na našem webu. Technické cookies nelze vypnout, protože by web dál nefungoval správně.

 • Analytické cookies

Díky těmto cookies víme, které produkty/stránky jsou u návštěvníků oblíbené a žádané. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našeho webu. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatele našeho webu. Čím víc lidí má statistické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky optimalizovat, aby více odpovídaly tomu, co lidé na webu dělají.

 • Personalizační a marketingové cookies

Personalizační cookies používáme, abychom přizpůsobili náš web potřebám a zájmům našich zákazníků.

 • Když poprvé navštívíte internetové stránky, ukáže se vám vyskakovací okno „Aby web zůstal tak, jak ho znáte“. Jakmile kliknete na "Povolit vše", vyjadřujete svůj souhlas s používáním všech kategorií souborů cookies a doplňků popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto Zásadách zpracování osobních údajů.
 • Pokud chcete povolit jen některé kategorie souborů cookies, klikněte na „Nastavení“ a vyberte vámi zvolené kategorie.
 • Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že internetové stránky již nemusí fungovat správně. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte internetové stránky.
 1. PRÁVNÍ TITUL A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje společnost zpracovává z následujících důvodů:

 • Plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo jiných ujednání
  • Osobní údaje společnost zpracovává, protože je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy s vámi a uplatňování práv ve smlouvě sjednaných.
 • Plnění zákonných povinností
  • Mezi právní povinnosti společnosti patří zejména vystavování, příjem a archivace daňových dokladů, vedení spisů zaměstnanců, vedení mzdové agendy.
 • Oprávněný zájem
  • Osobní údaje zákazníků pro potřeby přímého marketingu společnost zpracovává, neboť se jedná o její oprávněný zájem.
  • V případě, že by byl sběr cookies považován za zpracování osobních údajů, jedná se také o oprávněný zájem společnosti.
  • Na základě oprávněného zájmu vám může společnost zaslat dotazník, jehož předmětem bude ověření vaší spokojenosti s jejími službami.
  • Pokud by vás zpracování vašich osobních údajů z tohoto důvodu obtěžovalo, dejte společnosti prosím co nejdříve vědět.
 • Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
  • Osobní údaje může společnost také zpracovávat, pokud jí k tomu dáte výslovný a svobodný souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 1. ZPRACOVATELÉ, PŘÍJEMCI A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Pro efektivní fungování internetových stránek a obchodní činnosti má společnost uzavřeny smlouvy s dalšími poskytovateli služeb, kterým může předat vaše osobní údaje ke zpracování. Zpracování vašich osobních údajů mohou provádět zejména:
   • poskytovatelé poštovních a přepravních služeb;
   • poskytovatelé softwarových a IT služeb;
   • poskytovatelé marketingových služeb;
   • poskytovatelé platebních služeb;
   • poskytovatelé účetních služeb;
   • poskytovatelé právních služeb.
  • Za účelem vymáhání pohledávek mohou být vaše osobní údaje předány vymáhací společnosti a/nebo advokátní kanceláři.
  • Vaše osobní údaje společnost zpracovává výhradně v zemích Evropské unie. Mimo země Evropské unie by mohla společnost vaše osobní údaje zpracovávat pouze za předpokladu, že by to bylo nezbytné pro plnění jejích smluvních nebo zákonných povinností.
 2. DOBA ULOŽENÍ
  • Osobní údaje společnost zpracovává pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, případně po dobu, kterou jí ukládají právní předpisy. Doba uložení se liší v závislosti na právním titulu zpracování osobních údajů:
   • Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění smluvních povinností, zpracovává společnost osobní údaje po dobu, kterou jí ukládají právní předpisy.
   • Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění zákonných povinností, zpracovává společnost osobní údaje po dobu, kterou jí ukládají právní předpisy.
   • Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů oprávněný zájem společnosti, zpracovává společnost osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu, případně po dobu, dokud jí nesdělíte, že si nepřejete, aby tyto osobní údaje dále zpracovávala.
   • Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů váš souhlas, zpracovává společnost osobní údaje maximálně po dobu, po kterou trvá váš souhlas.
 1. VAŠE PRÁVA
  • Ve vztahu k osobním údajům máte zejména následující práva:
   • Právo na přístup k osobním údajům – můžete se na společnost kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jestli vaše osobní údaje zpracovává a v případě, že ano, žádat další informace o tomto zpracování.
   • Právo osobní údaje opravit či doplnit – pokud dojde v době zpracovávání vašich osobních údajů ke změně nebo máte pocit, že zpracovávané údaje nejsou správné, neváhejte společnost kontaktovat.
   • Právo požadovat omezení zpracování – v případech uvedených v čl. 18 Nařízení máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
   • Právo na výmaz osobních údajů – v případech uvedených v čl. 17 Nařízení máte právo požadovat, aby společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se vás týkají.
   • Právo požadovat přenesení údajů – za podmínek daných čl. 20 Nařízení máte právo společnost požádat, aby vaše osobní údaje předala třetí osobě.
   • Právo vznést námitku – v případě, že společnost zpracovává vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování kdykoliv námitku.
   • Právo podat stížnost – v případě pochybností o dodržování povinností společnosti souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 1. KONTAKTY
  • Pokud chcete společnost kontaktovat, zeptat se na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů nebo společnosti sdělit, že si nepřejete, aby zpracovávala vaše osobní údaje, můžete využít následující kontaktní údaje:

Basketbalový klub Opava a.s.

Žižkova 2904/8, 747 07 Opava – Předměstí

kontaktní osoba: Dominik Janoš

tel: +420 605 150 545

e-mail: dominik.janos@bkopava.cz

 1. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud odmítnete poskytnout osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely, může se stát, že s vámi společnost nebude moci uzavřít smlouvu, případně dodat objednané zboží.
  • Společnost neprovádí žádnou činnost zpracování osobních údajů, v rámci níž by docházelo k profilování.
  • Osobní údaje společnost zpracovává prostřednictvím softwarů, dochází tak alespoň částečně k automatizovanému zpracovávání.